LEITURA DOS SILOS

Código Silo Inicio Ult. desc. Final Ult. desc. Ultima leitura Valor da leitura Volume calculado Sinal
1 Silo 1 - Galpao 2 - Granja Toreta
2 Silo 2 - Galpao 2 - Granja Toreta
3 Silo 1 - Galpao 1 - Granja Toreta
4 Silo 2 - Galpao 1 - Granja Toreta
5 Silo 1 - Galpao 1 - Granja Miola
6 Silo 2 - Galpao 1 - Granja Miola
7 Silo 1 - Galpao 2 - Granja Miola
8 Silo 2 - Galpao 2 - Granja Miola
9 Silo 1 - Galpao 1 - Granja Covati
10 Silo 2 - Galpao 1 - Granja Covati
11 Silo 1 - Galpao 2 - Granja Covati
12 Silo 2 - Galpao 2 - Granja Covati
13 Silo 1 - Galpao 3 - Granja Covati
14 Silo 2 - Galpao 3 - Granja Covati
15 Silo 1 - Galpao 1 - Granja Mazzarollo
16 Silo 2 - Galpao 1 - Granja Mazzarollo
17 Silo 1 - Galpao 2 - Granja Mazzarollo
18 Silo 2 - Galpao 2 - Granja Mazzarollo